lauantai 4. tammikuuta 2014

"Kun luulet osaavasi ja tietäväsi kaiken, on aika tehdä muutoksia"


Idea ja oma pedagoginen muutoshalukkuuteni ja hankkeen toteuttaminen saivat alkunsa Kari Uusikylän kirjasta Lahjakkaiden kasvatus 

Satumetsän historia ulottuu aina vuoteen 1995, jolloin Espoon Karamziinin koulun opettajat ja lähialueen lastentarhanopettajat loivat yhteisen Hyvä alku- hankkeen. Hyvää alkua toteutettiin kerran viikossa koulun tiloissa. Esikoululaiset ja ensimmäisen luokan oppilaat jaettiin kielellisten taitojen perusteella pienryhmiin ja jokaisessa ryhmässä kielellistä tietoisuutta kehitettiin tarjoamalla juuri sille ryhmälle sopivia kielellisiä haasteita ja harjoitteita. Tavoitteena oli koulun ja päiväkodin saumaton yhteistyö, joustava siirtyminen esikoulusta kouluun, varhaisen tuen toteuttaminen ja kielellisesti taitavien huomioiminen. Tuolloin hankkeessa mukana olivat koulun ensimmäisten luokkien opettajat, laaja-alainen erityisopettaja ja esikoulujen lastentarhanopettajat.


 Nykyinen Satumetsän hanke toimii neljättä vuotta Hyvinkäällä Anttilan talossa; rakennuksessa, missä alakoulun 4 luokkaa ( 2 ykköstä ja 2 kakkosta) toimivat samoissa tiloissa päiväkodin kanssa. Hanketta ovat olleet suunnittelemassa Anttilan päiväkodinjohtaja, laaja-alainen erityisopettaja, esikoulun lastentarhanopettajat ja kaksi Anttilan koulun alkuopettajaa.
Ensimmäisen luokan ja päiväkodin esikoululaiset (yhteensä n.70 lasta) jaetaan kerran viikossa yhden oppitunnin ajan ( 45 min) seitsemään ryhmään. Jokaisessa ryhmässä on n. 10 lasta ja kutakin ryhmää ohjaa yksi aikuinen. Mukana hankkeessa on päiväkodinjohtaja, 3 lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja, kaksi luokanopettajaa ja kaksi kouluavustajaa. Ryhmissä voi olla sekä ekaluokkalaisia, että esikoululaisia tai pelkästään joko tai. Jokaisessa ryhmässä oppituokion rakenne ja sisältö ovat samat. Toimintaa eriytetään vastaamaan kunkin ryhmän haasteita ja tavoitteita. Toiminta aloitetaan syyskuun puolessa välissä. Kokeiluun osallistuvien vanhempia on informoitu hankkeesta ja sen tavoitteista (vanhempainillat, kirjallinen tiedote). Kerran kahdessa kuukaudessa ryhmänohjaaja lähettää vanhemmille informaatiota ryhmän etenemisestä.

Laaja-alainen erityisopettaja ja lastentarhanopettaja muodostavat ryhmät lasten kielellisten tieto-, taito- ja valmiustasojen perusteella.

      Äidinkielen oppituokioiden rakenne ja sisältö:

Kuunteleminen 
Jokaisella oppituokiolla kuunnellaan lyhyt satu, tarina, kertomus, runo tai muu kirjallinen tuotos, joka tarkoituksena on virittää ja motivoida oppilas tuokiota varten.

Kuullun ja luetun ymmärtäminen
Oppituokioilla harjoitellaan myös kuullun puheen/äänen ymmärtämistä ja luetun tekstin ymmärtämistä. Motivointitekstiä avataan keskustellen, tarkennetuilla kysymyksillä ja kuvilla.

Tekstin tuottaminen, kirjainten tuottaminen, kirjainten rakentelu
Jokaisella oppituokiolla harjoitellaan kirjainmuodon tuottamista rakentelun, piirtämisen tai kirjoittamisen avulla.

Puheen tuottaminen, keskustelu, ilmaisu
Oppituokiossa on osuus, joka tukee oppilaan puheen ilmaisua ja sen kehittymistä – keskustelu, kertominen, pienet esitykset (nukke-, pöytäteatteri tms.) yksin, pareittain tai ryhmässä.

Tekstin lukeminen, kirjainten ääntäminen, kirjainten nimeäminen/tunnistaminen
Tuokioilla harjoitellaan tekstin ääneen lukemista, tavutusta, kirjainten nimeämistä ja kirjain-äänne vastaavuuden tuottamista.

Liike (rytmitys, kehon hallinta)
Kuuntelemista, tekstin ja puheen tuottamista harjoitellaan kehorytmien ja liikkeen avulla. Toiminnassa käytetään paljon leikkejä ja pelejä.


Esi- ja alkuopetusikäisten lasten yhteistoiminta helpottaa lapsen koulun aloittamista. Se mahdollistaa lasten välisen vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen ja lisäksi se laajentaa opetuksellisin järjestelyin mahdollisuuksia huomioida lasten erilaiset taito- ja tietotasot sekä oppimistyylit. 

Oppimisen ja oivaltamisen iloa ja riemua! Kaikki voi olla toisin - Anttilassa ainakin!

1 kommentti:

Jade kirjoitti...

Hei mää muistan ton Hyvä alku -projektin vuosituhannen vaihteesta. Omalta ekaluokalta en muista, mutta eskariajalta kyllä. Se oli mun mielestä eskarissa kaikista parasta, pääsi tekemään koululaisten juttuja. :)