keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Mieletöntä matikkaa Satumetsän tyylilläAnttilantalossa Satumetsän toiminnallinen matematiikan hanke on käynnistetty v.2012 syksyllä. Malli on jatkoa Satumetsän kielellisen kehityksen toiminnalle, mikä käynnistyi jo v. 2010. Positiivinen palaute kielellisen kehityksen toimintamallista inspiroi meitä kehittelemään työtapoja, jotka vahvistaisivat myös lasten matemaattista ajattelua ja olisivat näin luonnollinen jatkumo kielelliselle toimintamallille. Satumetsän matematiikan kehittelijöinä ovat toimineet Anttilantalon esikoulun lastentarhanopettajat, lastenhoitaja, päiväkodinjohtaja, Vehkojan koulun laaja-alainen erityisopettaja ja kaksi Anttilantalon luokanopettajaa.

Toiminta-ajatus:


Matematiikan opettamisessa käytetään lapsilähtöisiä opetusmenetelmiä ja opetusta säätelevät vahvasti toiminnallisuus ja konkretia. Oppilas saa tehdä havaintoja ja pyrkiä ratkaisuihin kaikkien aistien avulla ” Learning by doing”-periaatteella.
Opetuksessa käytetään paljon konkreettisia välineitä, pelejä ja leikkejä.
Keskeistä opetustuokiossa on oppimisen ilo, oivaltamisen ja tekemisen riemu ja avoin vuorovaikutus molempiin suuntiin lapsen ja opettajan välillä.
Satumetsän matematiikassa työskennellään lukualueella 1-10
Lukukäsite: lukumäärä, lukusana ja numerosymboli

Satumetsän matematiikan tavoitteet:


1. Varhainen tuki, oppimisvaikeuksien ehkäisy
2. Moniammatillinen yhteistyö
3. Joustavan ja turvallisen nivelvaiheen turvaaminen eskarista kouluun
4. Eriyttäminen ylös ja alas


Kaavio Satumetsän matematiikan ryhmistä

Satumetsän matematiikan sisällöt:


1. Ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen
 • neliö, kolmio, ympyrä, suora, piste
 • kuvioiden nimeäminen, piirtäminen ja jäljentäminen
 • kappaleiden nimeäminen, rakentelu,
 • tunnistaminen kuutio, ympyrälieriö, pyramidi jne.
2. Mittaamisen periaate, monipuolisten mittavälineiden käyttö ja mittaustuloksen arviointi
 • pituus, metri, senttimetri;
 • massa, kilogramma, gramma,
 • tilavuus, litra, desilitra, niiden käyttämistä ja vertailua
3. Aika käsitteenä ja ajan konkretisointi
 • vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät,
 • kello; puolet ja tasatunnit
4. Raha maksuvälineenä
 • hinta,
 • euro ja sentti
5. Matemaattis-loogiset periaatteet
 • lukujen ominaisuudet;niiden vertailu, luokittelu, järjestäminen, lukujen hajottaminen ja kokoaminen konkreettisin välinein
 • kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate
6. Tietokoneavusteiseen opetukseen tutustuminen
 • taulukot, diagrammit, Word-tiedosto, taulukon ja kuvien lisääminen, tulosten tulkinta
 • yksinkertaisten ja helppojen opetuspelien hallinta
7. Matemaattisetpelit
 • matemaattisen ja loogisen ajattelun kehittämiseen soveltuvia matikkapelejä (noppa-, lauta- ja korttipelit)

Miten ryhmät ja toiminta on suunniteltu?

Jokainen ryhmänvetäjä suunnittelee valitsemastaan alueestaan 3 loogisesti etenevää matematiikan oppituntia. Jokainen 10 oppilaan pienryhmä kiertää lukuvuoden aikana kaikki seitsemän matematiikan ryhmää. Lukuvuoden aikana jokainen oppilas saa 21 tuntia opetusta matematiikassa.

Mistä resurssit hankkeelle?

Hyvinkään kaupungin panostus esi- ja alkuopetukseen on ollut esimerkillistä niukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Opetuslautakunta on päätöksellään myöntänyt Anttilan koulun oppilaille yhden ylimääräisen viikkotunnin, joka käytetään toiminnallisen matematiikan järjestämiseen. Lisäksi olemme saaneet kaupungilta hankerahaa, joilla on hankittu matematiikan välineitä.

Hanketta on tuettu myös lahjoituksin. Aronet ja Lyreco lahjoittivat meille dataprojektorin ja Smartboardin. Taulu tykkeineen luovutettiin syksyllä 2012  juhlallisin menoin. Tilanne oli lämmin ja koskettava; lahjoittajat liikkuttuivat lasten vilpittömästä ilosta. Okka-säätiö on myöntänyt meille apurahaa välinehankintoihin ja matematiikan mittareiden laatimiseen.


Muuta:

Ensiarvoisen tärkeänä näkisin Hyvinkään kaupungin positiivisen ja kannustavan suhtautumisen opetuksen kehittämiseen. Ilman laajakatseisia ja tukevia esimiehiä (Vehkojan koulun rehtori ja Anttilan päiväkodinjohtaja) toimintaa ja hankkeen toteutumista olisi ollut mahdoton toteuttaa. Yhdessä motivoituneiden ja ammattitaitoisten kollegoiden kanssa on ollut ilo työskennellä. Monta huipputyölästä, mutta sitäkin antoisampaa suunnittelu- ja valmisteluiltaa on Anttilantalossa vietetty. Eikä turhaan ollenkaan!


Ei kommentteja: